office

Inventarul activelor circulante și inventarul mijloacelor fixe constituie operatiuni care dau multă bataie de cap directorilor economici, gestionarilor și departamentelor de contabilitate din organizațiile din Romania, atât în sectorul de stat, cât și în cel privat.

Veriga slabă a operațiunilor de inventar active circulante / inventar mijloace fixe este – în majoritatea cazurilor – dificultatea de a identifica rapid și eficient articolele (obiecte de inventar, respectiv bunuri/mijloace fixe), pentru crearea în timp real a listei de articole ce corespunde cu acuratețe situației faptice.

Soluțiile RFID furnizate de Softlink Central Europe contribuie la rezolvarea acestei probleme “spinoase” a inventarului, întâlnită în majoritatea organizațiilor din România.

Expertiza acumulată pe parcursul a peste 20 de ani de activitate, prin implementarea cu succes  a sistemelor RFID în peste 30 de biblioteci și centre de informare din Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Grecia si Turcia constituie o garanție suplimentară pentru succesul oricărui proiect de implementare a tehnologiei RFID coordonat de specialițtii noștri.