Sisteme de informatizare a bibliotecii

Informatizarea unei biblioteci este un proces complex care presupune, pe lângă simpla instalare a softului de bibliotecă, o serie de operatiuni cum ar fi: instruirea personalului, organizarea și catalogarea colectiei, înregistrarea membrilor, regândirea politicii de împrumut în conformitate cu facilitatile soft-ului, asistența tehnică, etc.

Consultanții nostri coordonează proiectele de informatizare a bibliotecilor până la finalizarea acestora, sistemul devenind astfel operational 100%. În funcție de mărimea colecției și profilul bibliotecii se recomandă implementarea unuia dintre urmatoarele sisteme de informatizare pentru biblioteci:

Liberty este un sistem de informatizare destinat bibliotecilor publice, universitare, specializate sau consorțiilor de biblioteci, care exploatează o retea de tip WAN. Liberty este o aplicație Internet / Intranet ce înglobează concepte de programare de ultimă oră și include următoarele facilități: achiziții, catalogare, interfața MARC, tezaure, inventar, seriale, circulație, membri, diseminare selectivă a informației, împrumut inter-bibliotecar, catalog on-line, administrare sistem, rapoarte și statistici. În plus, sistemul deține facilități speciale pentru inter-conectarea bibliotecilor sau a filialelor aceleiași instituții, precum și pentru catalogarea și accesarea la distanță a resurselor electronice.

Inovativ, elegant, flexibil și ușor de folosit, dar având în același timp facilități complexe de administrare, Oliver  este un instrument esențial pentru facilitarea accesului la informație și asistarea procesului de învațământ si studiu. Oliver este un sistem de informatizare destinat bibliotecilor școlare (învățământ pre-universitar).

Alice este un sistem integrat de informatizare a bibliotecilor, având componente modulare ce permit configurarea în funcție de complexitatea bibliotecii utilizatoare. Bibliotecile scolare, specializate, publice sau universitare beneficiază în egală măsură de facilitățile specifice ale sistemului.